Patronat: Entrevista al Sr. Manel Xifra, president del Patronat de l'EPS