rEPISta. Revista digital de l’Escola Politècnica Superior

rEPiSta. Revista digital de l' Escola Politècnica Superior , és la primera revista digital de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona. Pretén presentar de manera assequible les bases del coneixement més avançat en cada una de les tecnologies, l’entorn acadèmic, el món estudiantil, l’entorn industrial, l’accés a la feina, etc. Esperem que la revista digital sigui un element fonamental per potenciar la imatge corporativa de l’EPS i que el tractament dels diferents temes de forma divulgativa fomenti l’interès, el coneixement i la relació entre els diferents àmbits de l’Escola.