Professionals: L'experiència de la inserció laboral d'un enginyer industrial acabat de titular