La litologia de les comarques gironines

Share
Descripció dels trets més rellevants de la constitució litològica de les unitats de relleu del Pirineu, de la depressió Central i del Sistema Mediterrani ​
​Tots els drets reservats