Discurs de presentació del senyor Josef Havel, a càrrec del Dr. Juan Manuel Sánchez