Discurs de presentació del senyor George Steiner, a càrrec de la Dra. Maria Josep Balsach