Tendències dels sistemes de gestió estandaritzats: el cas del sector paperer

Texto Completo
Compartir
In recent years, organizations have sought an efficient and effective means of management systems (MS). Quality management systems (QMS) and environmental management systems (EMS) are important contributors towards this goal, together with the introduction of more widely known standards published by the International Organization for Standardization (ISO). The QMS is based on the international standard ISO 9001 and for the case of EMS the ISO 14001 norm represents the standard. Their implementation has led to unprecedented worldwide figures. By the end of 2011, there were over one million (1,111,698) ISO 9001 certificates and more than a quarter million (267,457) organisation were certified in ISO 14001 (ISO, 2012). Based on the previous, the present study aims to analyse and capture present and future trends regarding these standards. An empirical analysis is performed focusing primordially on the pulp and paper industry. The main results show changing trends regarding the future of these standards ​
​ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.