Extraction of urban parameters from 3D point cloud within GRASS

Rebelo, Carla Roque
Rodrigues, A.M.
Neves, Bruno
Tenedório, J. António
Share
Presentació d'un projecte que recull informació de l'alçada dels edificis utilitzant "3d Point Clouds (UAS)" i el programari lliure GRASS ​
​Tots els drets reservats