Aixecament, anàlisi constructiu i projecte de reforma i canvi d'ús a l'escola de Saderra

Riba Bach, Toni
Share
L’objectiu principal és: Realització de l’aixecament de l’edifici existent. Recull de la informació històrica, necessària per conèixer les característiques de l’edifici. Estudi i catalogació de les diferents patologies que pateix l’edifici. Projecte de reforma i canvi d’ús per tal de que l’edifici doni un nou servei al municipi. A partir d’aquesta informació es determinarà, l’estat actual de l’estructura. A partir de l’estudi històric s’intentarà entendre la forma de construir de principis de segle i els diferents materials utilitzats. La realització de les fitxes de les diferents patologies que degraden l’edificació ens permetran l’actuació sobre aquestes i donar possibles solucions als fets que els originen. El projecte de reforma i canvi d’ús s’intentarà donar un nou espai al municipi per tal de que la gent del poble i/o l’ajuntament en puguin treure algun profit ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0

Localització