Aixecament, anàlisi constructiu i projecte de reforma i canvi d'ús a l'escola de Saderra

Localització