Disseny d’un sistema de recàrrega dinámica de vehicles elèctrics mitjançant witricitat en camps de ressonància

Share
Amb aquest projecte es pretén dissenyar un sistema de recàrrega de les bateries dels vehicles elèctrics mentre aquests funcionen, i d’aquesta forma disminuir la dependència d’aquests al nivell de càrrega de la bateria, conferir-los més autonomia i transformar el temps de recàrrega del vehicle en temps útil de conducció. El sistema estarà format per un grup de bobines fixades al paviment i connectades en paral•lel al llarg de la calçada de la via per on el vehicle elèctric circularà, el qual també incorporarà, en la part inferior, una bobina en ressonància magnètica amb les anteriorment anomenades. Les bobines immòbils, que estaran connectades a la xarxa elèctrica, induiran en la bobina fixada al vehicle un corrent elèctric a partir dels circuits ressonants als quals estan connectades. S’estudiarà la configuració més òptima d’aquest sistema per tal de subministrar la potència necessària per carregar la bateria, tenint en compte la despesa energètica extra derivada del fet de realitzar-ho en moviment ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0