Simulació de processos de combustió de sòlids prims

Revert Peris, Javier
Share
L'objecte del projecte consisteix en investigar les capacitats del programari de dinàmica de fluids computacional FLUENT per simular processos transitoris de combustió quan es cremen sòlids. Com el programari FLUENT no incorpora cap mòdul de combustió de sòlids prims, s'hauran de realitzar les funcions d'usuari adients per tal d'incorporar les equacions i les condicions de contorns que són rellevants en aquests tipus de problemes. El model resultant es validarà amb dades experimentals per a la combustió de fulls de cel•lulosa en flames bidimensionals. També es durà a terme una anàlisi de sensibilitat de la solució variant els paràmetres del model. En funció dels resultats de la validació es durà a terme una extensió del model per a situacions tridimensionals ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0