Simulació de processos de combustió de sòlids prims