Disseny d'un doble pont trifàsic totalment controlat de tiristors controlat per un sistema microprocessat