Automatització d’una fàbrica de pinso

Rosselló i Iglesias, Manel
Share
Les produccions ramaderes en el seu conjunt no es podrien atendre en el món actual sense la participació de la indústria del pinso compost. L’alternativa de treballar en base a pinso simple o senzillament amb cereals o altres primeres matèries individuals, faria inviable l’abastiment en qualitat i quantitat del que es consumeix. La realització de pinso compost és el resultat de la barreja de variades substàncies alimentàries, sals minerals i fàrmacs per a la nutrició del bestiar. Les fàbriques de pinso aglutinen diverses explotacions agràries, garantint diàriament un treball continu sense grans fluctuacions, una dosificació exacta depenent de la recepta que hagi programat el veterinari i flexibilitat davant els canvis. Aquestes fàbriques requereixen de maquinària més precisa per fer front a les molt variades receptes nutricionals depenent del tipus de bestiar i de l’època estacional. La dimensió de les fàbriques també serà més gran, per poder atendre la major demanda de comandes i assegurar una producció de qualitat. Moltes fàbriques de pinso són velles o provenen d’antigues explotacions ramaderes reconvertides, les quals d’acord amb l’actual necessitat de control de qualitat, efectivitat i rapidesa s’han modernitzat o s’estan reciclant, car el propi mercat i competència els està precipitant a fer-ho. Una fàbrica moderna de pinso és una planta de processos que incorpora tecnologies de fabricació i control, iguals que qualsevol indústria. S’ha de dissenyar per produir pinso compost de forma competitiva i tindre en tot moment capacitat per controlar els seus processos, així com assegurar la qualitat del producte final, tant a nivell nutricional com el sanitari. Això s’ha de realitzar amb el màxim nivell de seguretat pels operaris, alhora que s’eliminin els efectes de contaminació ambiental, com la pols i el soroll. Amb l’automatització de la fàbrica ja no es repetiran les errades per l’accionament de motors, malmetent una dosificació i perdent un temps molt valuós ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0