Diagnòstic histològic animal i vegetal [versió html]

Full Text
1.1_Introduccio_diagnostic_histologic.pdf 129.0  Kb | PDF 1.2_Coneixer_microscopi.pdf 95.31  Kb | PDF 2_1_Un_organ_muscular_massis_la_llengua.pdf 34.53  Kb | PDF 2_2_Un_organ_tubular_ intesti.pdf 30.38  Kb | PDF 2_3_Deteccio_activitat_peroxidasa.pdf 83.84  Kb | PDF 2_4_El_sistema_nervios.pdf 32.97  Kb | PDF 2_Apendix_Procediments_basics.pdf 26.34  Kb | PDF 2_Bibliografia.pdf 15.90  Kb | PDF 2_Introduccio.pdf 16.23  Kb | PDF 3.1.pdf 35.49  Kb | PDF 3.2.pdf 54.39  Kb | PDF 3.3.pdf 150.0  Kb | PDF 3.4.pdf 36.11  Kb | PDF 3.5.pdf 78.82  Kb | PDF 3.6.pdf 27.86  Kb | PDF 3_Introduccio.pdf 61.90  Kb | PDF Adobe-PDF-Alternative.jpg 1.492  Kb | JPG Bibliografia_basica_bloc3.pdf 10.92  Kb | PDF credits.htm 2.162  Kb | HTML disseny.css 1.020  Kb | text/css entrada.htm 2.850  Kb | HTML entrada.html 3.060  Kb | HTML estils.css 1.284  Kb | text/css guio.htm 1.783  Kb | HTML IMPR_Diagnostic_histo_animal.pdf 150.4  Kb | PDF IMPR_Diagnostic_histo_vegetal.pdf 273.0  Kb | PDF IMPR_Intro_observacio_microsc.pdf 203.9  Kb | PDF index.htm 461  bytes | HTML logo.gif 1.904  Kb | GIF logo.html 537  bytes | HTML menu.html 7.208  Kb | HTML Microfotografies_animal.pdf 7.967  Mb | PDF Microfotografies_vegetal.pdf 5.379  Mb | PDF pic.gif 43  bytes | GIF pic_blanc.gif 43  bytes | GIF pic_blau.gif 43  bytes | GIF pic_grana.gif 43  bytes | GIF pic_negre.gif 43  bytes | GIF pic_verd.gif 43  bytes | GIF portada.jpg 86.30  Kb | JPG presentacio.htm 2.124  Kb | HTML sota.html 422  bytes | HTML
Share
Aquest manual va dirigit als alumnes de Pràctiques de citologia i histologia del grau de Biologia de la Universitat de Girona. Està organitzat en tres blocs: Introducció al diagnòstic histològic i a la microscòpia, Diagnòstic histològic animal i Diagnòstic histològic vegetal. El manual és una guia de les pràctiques de laboratori, i proposa també exercicis i qüestionaris complementaris. La versió digital del manual té enllaços a imatges i microfotografies de les preparacions que es treballen al laboratori. L'objectiu és treballar i consolidar els coneixements teòrics impartits a l'assignatura Citologia i histologia a través del diagnòstic de preparacions. La finalitat és proporcionar una idea clara dels principis que regeixen l'organització histològica d'animals i plantes mitjançant l'observació d'un nombre de models limitat. Les pràctiques estan pensades perquè l'alumnat es familiaritzi amb les tècniques bàsiques de la histologia, concretament la utilització del microscopi de camp clar, la realització de tincions histològiques, histoquímiques i immunohistoquímiques, i l'anàlisi de l'activitat endògena. Totes aquestes activitats dotaran l'alumne d'eines per al treball al laboratori histològic i de les habilitats necessàries per al diagnòstic de preparacions ​
​Tots els drets reservats