Introducció al disseny experimental: pràctiques de laboratori i de camp per a biòleg (2a edició) [2011]

Share
Aquest llibre pretén ser una guia útil per al disseny d'experiments científics en el camp de la biologia, tant pel que fa a les pràctiques de laboratori com al treball de camp. El llibre s'estructura en tres grans apartats: Mètode científic i disseny experimental, Estudi manipulatiu, i Estudi observacional o mesuratiu ​
​Tots els drets reservats