Disseny i implementació d'un sistema de navegació inercial i la seva aplicació a la robòtica mòbil