[PER REVISAR] Descripció i valoració de llocs de treball

Universitat de Girona
Full Text
1_1_PLA_ACCIO_PAS.pdf 350.0  Kb | PDF 1_2_OBJECTIUS I ABAST.pdf 152.5  Kb | PDF 2_1_1_acord_arees_estudi.pdf 84.70  Kb | PDF 2_1_2_acord_dimensionament.pdf 82.64  Kb | PDF 2_1_ACRI.pdf 292.9  Kb | PDF 2_2_1_ACORDS_JULIOL09.pdf 151.2  Kb | PDF 2_2_1_annex_4.pdf 130.2  Kb | PDF 2_2_1_Annex_5.pdf 119.5  Kb | PDF 2_2_1_Annex_6.pdf 78.89  Kb | PDF 2_2_1_Annex_7.pdf 142.8  Kb | PDF 2_2_1_Annex_8.pdf 82.06  Kb | PDF 2_2_ASSESSORIA.pdf 204.2  Kb | PDF 2_3_1_acord_junta.pdf 617.3  Kb | PDF 2_3_2_acord_comite.pdf 438.8  Kb | PDF 2_3_BIBLIOTECA.pdf 1.006  Mb | PDF 2_4_GIGS.pdf 248.3  Kb | PDF 2_5_GPA.pdf 253.2  Kb | PDF 2_6_ICE.pdf 213.3  Kb | PDF 2_7_COOPERACIO.pdf 181.8  Kb | PDF 2_8_OCUPACIO.pdf 203.6  Kb | PDF 2_9_OITT.pdf 427.0  Kb | PDF 2_10_ORE.pdf 257.6  Kb | PDF 2_11_SPUB.pdf 398.4  Kb | PDF 2_12_RH.pdf 639.2  Kb | PDF 2_13_ESPORTS.pdf 264.9  Kb | PDF 2_14_SGEN.pdf 233.5  Kb | PDF 2_15_SGAiE.pdf 467.5  Kb | PDF 2_16_SI.pdf 617.7  Kb | PDF 2_17_SIGTE.pdf 206.7  Kb | PDF 2_18_SLM.pdf 302.1  Kb | PDF 2_19_SOTIM.pdf 439.3  Kb | PDF 2_20_STR.pdf 340.6  Kb | PDF 2_21_ARXIU.pdf 488.8  Kb | PDF 2_23_GERENCIA.pdf 231.2  Kb | PDF 2_24_SEPiC.pdf 732.2  Kb | PDF 2_25_OSL.pdf 180.2  Kb | PDF 2_27_CAPS.pdf 743.5  Kb | PDF 3_1_QUESTIONARI.pdf 127.9  Kb | PDF 3_2_FITXA_DESCRIPTIVA.pdf 178.1  Kb | PDF 3_4_SALVETATS.pdf 56.44  Kb | PDF 3_5_DIMENSIONAMENT.pdf 366.1  Kb | PDF 4_1_MANUAL_VALORACIO(1).pdf 330.4  Kb | PDF 4_1_MANUAL_VALORACIO.pdf 330.4  Kb | PDF 4_2_SISTEMES_VALORACIO.pdf 202.9  Kb | PDF 4_3_MATRIUS.pdf 37.60  Kb | PDF 4_4_APLICACIO_RETRIBUTIVA.pdf 158.6  Kb | PDF 4_5_VALORACIO.pdf 246.1  Kb | PDF 4_6_COSTOS.pdf 132.7  Kb | PDF 5_CARRERA_PROFESSIONAL.pdf 239.6  Kb | PDF 6_1_INFORMES.pdf 222.2  Kb | PDF 6_2_INFORME.pdf 170.9  Kb | PDF 6_3_INFORME.pdf 196.0  Kb | PDF acords.htm 3.696  Kb | HTML areestudi.pdf 1.198  Mb | PDF carrera.htm 816  bytes | HTML centre.htm 1.250  Kb | HTML centre.html 1.274  Kb | HTML consell_social.pdf 179.5  Kb | PDF context.htm 852  bytes | HTML cos.html 400  bytes | HTML credits.htm 962  bytes | HTML descripcio.htm 3.488  Kb | HTML index.htm 494  bytes | HTML informes.htm 980  bytes | HTML logo.gif 1.904  Kb | GIF logo.html 527  bytes | HTML menu.html 780  bytes | HTML oficina_verda.pdf 189.8  Kb | PDF portada.gif 10.15  Kb | GIF RECTORAT.pdf 635.4  Kb | PDF rlt.css 278  bytes | text/css rlt_centre.css 545  bytes | text/css sindic.pdf 203.0  Kb | PDF valoracio.htm 1.332  Kb | HTML
Share
Aquest volum vol ser un recull de tota la documentació que fa referència als llocs de treball de l’estructura organitzativa del Personal d’Administració i Serveis i servirà de base per a una nova gestió dels recursos humans de la UdG ​
​Tots els drets reservats