ABC-Immunitat: guia didàctica

Texto Completo
Compartir
ABC-Immunitat és una guia didàctica de repàs preparada específicament per a la introducció a la immunologia que s'imparteix dintre de l'assignatura Ampliació de biologia cel·lular a la Universitat de Girona. Aquesta guia no pretén de cap manera substituir els llibres d'immunologia. Actualment hi ha al mercat excel·lents textos generals i específics escrits molt acuradament i amb detall. El nostre objectiu és proporcionar un text de lectura ràpida i de fàcil comprensió que reflecteixi una visió general i evolutiva dels sistemes de defensa dels animals. Ens considerarem satisfets si serveix per estimular l'aprenentatge i proporcionar la informació bàsica als nostres alumnes. Necessàriament aquesta guia és incompleta perquè la ciència en què és basa és una de les àrees en progressió més ràpida de la biologia. Molts aspectes estan oberts a important controvèrsia i encara n'hi ha molts que són desconeguts ​
​Tots els drets reservats