Evidence for a Precursor Complex in CH Hydrogen Atom Transfer Reactions Mediated by a Manganese (IV) Oxo Complex

Text Complet
Evidence-Precursor.pdf embargoed access EvidencePrecursor- GermanEdition.pdf embargoed access
Sol·licita còpia a l'autor de l'article
En omplir aquest formulari esteu demanant una còpia de l'article dipositat al repositori institucional (DUGiDocs) al seu autor o a l'autor principal de l'article. Serà el mateix autor qui decideixi lliurar una còpia del document a qui ho sol•liciti si ho creu convenient. En tot cas, la Biblioteca de la UdG no intervé en aquest procés ja que no està autoritzada a facilitar articles quan aquests són d'accés restringit.
Compartir
HAT trick: [MnIV(OH)2(H,MePytacn)]2+ (A) and [MnIV(O)(OH)(H,MePytacn)]+ (B) differ in their reactions with CH bonds: compound A engages in typical single-step hydrogen atom transfer (HAT) reactions, whereas B first forms a substrate–B encounter complex (C; see scheme). This equilibrium alters the relative CH reactivity from that expected from CH bond dissociation energies ​
​Tots els drets reservats