Reivindicació de l'escola bressol: escriptura acadèmica, mitjans i compromís en la formació de mestres