3es Jornades de bones pràctiques 2012

Aquesta col·lecció recull les comunicacions presentades a les 3es Jornades de Bones Pràctiques que organitza l’Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach de la Universitat de Girona en el MARC DE FORMACIÓ DEL PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR DE LA UdG 2009-2013 (aprovat pel Consell de govern de la Universitat de Girona en la sessió núm. 3/29 de 2 d’abril de 2009).

En el nostre entorn universitari es planifiquen i desenvolupen propostes docents que, des d’un context determinat, exploren noves vies metodològiques en la formació de l’estudiant universitari i s’adeqüen a les necessitats formatives del moment. Aquestes experiències acadèmiques són fruit de la voluntat d’adequació de la docència als nous models d’aprenentatge, als sistemes d’intercanvi comunicatiu i a les necessitats de formació i d’adquisició de coneixements. Es busca l’eficàcia de la interacció docent conciliant la pràctica, l’esperit científic amb la implicació i responsabilitat per la formació.

Aquestes pràctiques docents són sempre contextualitzades a l’entorn formatiu, però en el moment que són fruit d’intercanvi i de reflexió compartida esdevenen un motor per la dinàmica de tota la comunitat universitària, són les bones pràctiques que podem compartir amb tot el professorat.

Busquem un espai per mostrar i explicar projectes innovadors però reals; que parteixen de propostes engrescadores i fonamentades però possibles i experimentades; que tinguin sentit en el context universitari i siguin sostenibles en el nostre entorn de la UdG. Tot i que són models específics i concrets per un estudi, mòdul o assignatura poden ser transferibles a altres contextos perquè propicien la transformació d’esquemes formatius.

Volem que sigui, que continuïn essent, un àmbit proper pels docents universitaris, on TOTS trobem, en el diàleg compartit, punts de discussió i de reflexió. Un moment que ens ajudi a avançar des de la pròpia experiència a plantejaments nous, fonamentats i reflexionats. Un temps de reflexió, on la iniciativa d’uns esdevingui iniciativa de tots.

Les Jornades de Bones Pràctiques volen ser una activitat de tot el professorat de la UdG: sentint, compartint i discutint per a una docència universitària reflexiva i amb sentit transformador des de la pràctica del dia a dia.