Treball realitzat per la XID-AR durant el curs 2011-12