Tria de perspectiva teòrica i justificació en estudiants de final de carrera de psicologia.