Nous aspectes de la teoria dels subconjunts borrosos i estudi d'algunes aplicacions a models econòmics