Instal·lacions d'una nau magatzem per a un club de golf i automatització del seu reg