El desenvolupament local en l'espai en xarxa: xarxes socials i milieu a l'àrea urbana de Manresa