El Món funerari antic, tardoantic i altomedieval a la ciutat de Girona: u n estat de la qüestió

Share
Article que estudia els cementiris antics i altomedievals de la ciutat de Girona ubicats a l'entorn immediat de la ciutat, a la riba esquerra del riu Onyar i intra muros ​
​Tots els drets reservats