Les villae de Costantí a Carlemany: aportacions gironines a la qüestió de l'evolució i la transformació de les vil·les o termes rurals durant l'antiguitat tardana (segles IV-VIII)

Canal i Roquet, Josep
Canal, Eduard
Sagrera i Aradilla, Jordi
Compartir
Article que tracta la qüestió de l'evolució i la transformació de les vil·les o termes rurals durant l'antiguitat tardana (segles IV-VIII) ​
​Tots els drets reservats