L'Elaboració d'un muntatge audiovisual com a mètode d'innovació docent aplicat a la història contemporània