Anàlisi de les deficiències formals i de contingut dels treballs acadèmics