2es Jornades de bones pràctiques 2011

Presentem la segona edició de les “Jornades de Bones Pràctiques” que organitza l’Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach de la UdG en el MARC DE FORMACIÓ DEL PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR DE LA UdG 2009-2013 (aprovat pel Consell de govern de la Universitat de Girona en la sessió núm. 3/29 de 2 d’abril de 2009).

Al mes de juny del 2010, es van celebrar les 1res. Jornades de Bones Pràctiques. La valoració posterior dels participants va corroborar la idea impulsora d’aquella convocatòria: difondre les iniciatives encaminades a millorar els processos d’ensenyament-aprenentatge dels estudiants, sobre tot en un moment de canvis en el panorama universitari.

Tal i com exposàvem en l’edició passada, el concepte de Bones Pràctiques ha arrelat en els darrers anys en el camp de l’educació amb la idea de que són quelcom més que “pràctiques bones”. La UNESCO, en el marc del programa MOST (Management of Social Tranformations), especifica que les bones pràctiques han de ser:

• Innovadores: han d’aportar solucions noves o creatives.

• Efectives: han de demostrar tenir un impacte positiu i tangible sobre la millora.

• Sostenibles: per les seves exigències socials, econòmiques i medioambientals, per tal que es puguin mantenir en el temps i puguin produir efectes duradors.

• Replicables: han de servir de model per desenvolupar polítiques, iniciatives i actuacions en altres llocs.

És en aquesta línia que el fet de compartir ens ha de permetre aprendre els uns els altres i proporcionar orientacions per al desenvolupament de noves iniciatives.

Des de l’organització convidem al professorat de la UdG a participar a les Jornades i a compartir la seva experiència en la realització d’una bona pràctica amb altres professors i professores.

Girona, 12 i 13 de juliol de 2011