Estudi del passeig patrimonial del Fortim de Sant Feliu de Guíxols

Localització