Organització de l'assignatura de projectes en els estudis d'enginyeria tècnica agrícola