Un Recurs per a l'aprenentatge autònom dels procediments matemàtics a l'assignatura de comptabilitat