El Treball autònom: eina de reflexió en el marc de les assignatures de grau