Algunes observacions sobre pintures gironines d’època barroca de temàtica santnarcisiana