Empúries. De les darreries del segle III a mitjan segle I a.C. Algunes idees