Empúries. De les darreries del segle III a mitjan segle I a.C. Algunes idees

Full Text
Share
A l’article s’estableixen un seguit d’hipòtesis que expliquen el procés històric d’Empúries al llarg dels del segle i mig immediatament anterior al canvi d’Era, és a dir, cap als segles II i I a.C. Es tracta de teories que es recolzen en evidències força segures ​
​Tots els drets reservats