L'evolució del paisatge de les closes: 1957-2001

Texto Completo
Compartir
Comunicació on es pretenen presentar alguns dels resultats més significatius de la investigació amb referència a l’evolució de les cobertes del sòl a l’Alt Empordà entre 1957-2001, i parant especial atenció a les transformacions identificades en el paratge de closes ​
​Tots els drets reservats