Eficiència energètica d’una planta pilot amb domòtica opensource

Martinez Illan, Ruben
Compartir
El grup de recerca d’Enginyeria de Control i Sistemes Intel·ligents (eXiT) de la Universitat de Girona, en la seva línia d’investigació d’Smart Cities i Smart Grids, està especialitzat en la modelització, monitorització i control de sistemes intel·ligents en àmbits urbans, com comunitats energètiques i sistemes de distribució, i col·laboren amb múltiples projectes en termes d’optimització dels recursos energètics i la maximització de l’eficiència. L’eXiT disposa d’un laboratori que s’ha anat construint i instrumentalitzant al llarg de la darrera dècada. En aquest sentit, es disposa de diferents sistemes monitoritzats de generació i consum que permeten estudiar sistemes reals in-situ, amb bases de dades pròpies. No obstant, degut a aquest fet, els diferents sistemes es troben desagregats, de manera que a l’hora de realitzar projectes d’investigació, la complexitat d’extreure’n les dades i trobar interdependències entre els sistemes és molt elevada. A més, no és possible controlar actuadors en funció de variables d’altres sistemes. L’objectiu principal d’aquest projecte és la implementació d’una plataforma d’agregació permeti integrar els diferents sistemes presents al laboratori. L’abast del projecte inclou, a més, el disseny de sistemes d’automatització i control per tal de convertir el laboratori en una planta pilot, i maximitzar l’eficiència energètica d’aquesta ​
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd4.0

Localització