'La mar és gran vida de la terra': Guerra i comerç a la Mediterrània en l'obra de Francesc Eiximenis

Guixeras, David
Share
L'obra oceànica de Francesc Eiximenis és, com és ben sabut, una mina d’informacions de tota mena. Si ens hi capbussem per estudiarhi la vida marítima, hi podem resseguir dos fils molt diferents, però en alguns casos complementaris. Per una banda, i de manera més general, la importància de les vies marítimes al comerç medieval (i per tant al nucli central del que Eiximenis considerava la ‘comunitat’); per l’altra, la importància estratègica del mar com a camp de batalla. En aquesta comunicació ens centrarem fonamentalment en el primer d'aquests aspectes, i només tractarem d’una manera molt esquemàtica l’aspecte militar del mar ​
​Tots els drets reservats. Reproduït amb autorització de "Publicacions de l'Abadia de Montserrat"