La separació del nadó de la seva mare en el moment del naixement per causa de maltractament prenatal o per la previsió del futur desemparament del nadó: documents de reflexió del Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya