Joan Teixidó: professor titular de l'Àrea de Didàctica i Organització Escolar