FEP.net: Revista digital de la Facultat d'Educació i Psicologia de la UdG

FEP.net. Revista digital de la Facultat d'Educació i Psicologia de la UdG, va néixer amb la voluntat de ser un mitjà dinàmic i plural de difusió, intercanvi i debat entre tots els col·lectius que integren la Facultat. El tema del monogràfic està pensat per tractar temes que afecten el món de l’educació i la societat en general, però les diferents seccions de la publicació estan obertes a les inquietuds de tots els membres del Centre.

Editorial [núm. 6]

Cont. press open access

Ensenyar a conviure

Cont. press open access

Editorial [núm. 5]

Cont. press open access