Processos de presa de decisions en els acolliments d’urgència i diagnòstic: com millorar-los [Fullet]

Share
Infografia sobre com millorar els processos de presa de decisions en els acolliments familiars d'urgència i diagnòstic, on es resumeixen els principals punts de l'estudi relatius a objectius, metodologia, anàlisi de resultats i conclusions. L'objectiu general d'aquest estudi és aprofundir en el coneixement dels acolliments d'urgència i diagnòstic per tal de fer propostes de millora i facilitar la presa de decisions dels responsables tècnics i polítics, fent servir una metodologia qualitativa basada en la realització de grups de discussió i entrevistes semiestructurades. Finalment s'exposen els resultats més rellevants a partir de les valoracions realitzades per les persones, famílies, i els/les professionals participants en l'estudi i es presenten les conclusions i unes recomanacions pràctiques sorgides de l'estudi ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial (by-nc) Creative Commons by-nc4.0