Amb què estan d’acord els i les professionals del Sistema de protecció a la infància i l'adolescència a l’hora de proposar un acolliment en família aliena?

Share
La presa de decisions entorn els acolliments familiars per tal que un infant en situació de desemparament sigui acollit per una família alinea és un procés molt complex, en el qual poden incidir molts factors. L'estudi se centra precisament en analitzar els factors que intervenen en la presa de decisions dels i les professionals pel que fa als acolliments en família aliena a Catalunya ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial (by-nc) Creative Commons by-nc4.0