Informe de comunitat: Ciutat Vella (Barcelona)

Llena Berñe, Asun
Úcar, Xavier
Ciraso Calí, Anna
Corbella Molina, Laura
Gómez Serra, Miquel
Fabra, Núria
Martínez, Lucas M.
Núñez López, Héctor
Valdivia Vizarreta, Paloma
Vila Mumbrú, Carles
Share
El present document forma part del "Projecte HEBE. L'empoderament dels joves en la comunitat. Anàlisi de casos a partir de tres comunitats (HEBE-III)" i és la continuació de la línia de recerca iniciada el 2010 amb el projecte "L'avaluació participativa d'accions comunitàries com a metodologia d'aprenentatge per a l'empoderament personal i comunitari" (EDU2010-15122). A la convocatòria de l'any 2013 la recerca es va centrar en els joves i en els seus espais, moments i processos d'empoderament: "Projecte HEBE. L'empoderament dels joves: Anàlisi dels moments, espais i processos que contribueixen a l'empoderament juvenil" (EDU2013-42979-R). Al 2017 es dona continuïtat a la recerca desenvolupada amb el projecte «Projecte HEBE. Identificació de factors potenciadors i limitadors de l'empoderament juvenil: anàlisi de discursos i pràctiques d'educadors"(EDU2017-83249-R). Les qüestions concretes a què volem donar resposta amb aquesta recerca són: Com influeix la comunitat en l'empoderament juvenil? Quines estratègies i recursos hauria de potenciar la comunitat per tal de facilitar l'empoderament de les persones joves? Quines sinergies s'estableixen entre els projectes socioeducatius amb finalitat empoderadora i el seu entorn comunitari? Quin és l'impacte dels projectes d'empoderament juvenil en les persones joves mateixes i en la comunitat? Es vol que la resposta provingui de la veu i la mirada dels diferents agents implicats (jovent, professionals, polítics i ciutadania), coconstruint coneixement i buscant generar impacte en les comunitats que hi participen. La metodologia emprada és l'estudi de casos de 3 comunitats de Catalunya: el districte de Ciutat Vella de Barcelona (102.138 hab.), el barri oest de la ciutat de Girona (9.610 hab.) i el municipi de Celrà (5.390 hab.). Cada comunitat esdevé un cas que ha de servir com a referent per ajudar a entendre i avançar en el disseny de polítiques i serveis socioeducatius públics per al jovent. Entenem la comunitat com a unitat territorial, ambiental i sociocultural que vincula persones a partir de certs elements comuns, com ara l'adscripció geogràfica, ja sigui el barri o la ciutat, incloent també la comunitat digital. El que aquí es presenta és la síntesi de la recerca feta a la comunitat configurada pel districte de Ciutat Vella de Barcelona. El contingut d'aquest informe de comunitat és la síntesi dels tres informes previs que s'han estructurat metodològicament a partir de les estratègies de recerca que s'han dut a terme: Informe 1: anàlisi d'entrevistes: Ciutat Vella (Barcelona).; Informe 2: anàlisi de relats de vida: Ciutat Vella (Barcelona); Informe 3: anàlisi de grups de discussió: Ciutat Vella (Barcelona) ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd4.0