El comentari inèdit de Josep Tastú a un sonet català de Serra i Postius: edició i estudi

Soler Mascort, Paula
Compartir
En aquest Treball de Final de Grau es fa una edició crítica de l’últim foli de la Grammaire cathalane de Josep Tastu, en el qual l’autor transcriu i comenta el sonet Si vas a Monserrat… de Pere Serra i Postius, publicat dins l’obra Epítome histórico del portentoso santuario y real monasterio de Nuestra Señora de Monserrate (1747). El treball es divideix en dues parts: per una banda, es fa una aproximació a la vida i obra de Pere Serra i Postius i del rossellonès Josep Tastu; per l’altra, l’edició del text amb les notes corresponents per comprendre millor els continguts. Així com un estudi dels comentaris de Tastu per analitzar si va fer una bona lectura del poema ​
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd4.0